Алматы қ., A25D6H8, Достық даңғылы, 136, 8-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: 1460

Алматы қ., A25D6H8, Достық даңғылы, 136, 8-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: 1460

Корпоративтік басқару

Қордың ағымдағы қызметіне басшылық жасау

Акционер

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының (құрылғаннан бері) жалғыз акционері – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.

Акционерлердің (жалғыз акционердің) жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционердің атынан осындай шешім қабылдау құқығына ие лауазымды тұлға қабылдайды. Бұл Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қор Жарғысына сәйкес бекітілген тәртіпте жүзеге асырылады.


Жалғыз акционердің құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі төрағасының орынбасары Біртанов Есжан Амантайұлына берілген.