Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Астана қ., Z01А5АF2, Малика Габдуллина көшесі, 18, №5-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Астана қ., Z01А5АF2, Малика Габдуллина көшесі, 18, №5-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

\

Төлемдер бойынша ағымдағы мәртебе2022 жылғы 2 мамырда келесі 8 банк салымшыларына кепілдік өтемақы төлеу мерзімдері аяқталды: «Қазинвестбанк» АҚ, «Валют-Транзит Банк» АҚ, «Delta Bank» АҚ, «Qazaq Banki» АҚ, «Эксимбанк Қазақстан» АҚ, «Астана Банкі» АҚ, «Tengri Bank» АҚ, «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ.


2022 жылғы 4 шілдеде «Capital Bank Kazakhstan» АҚ салымшыларына кепілдік өтемақы төлеу мерзімі аяқталды.Кепілдік өтемақыны төлеу мерзімі өткеннен кейін салымшылар не істеуі керек?
Қандай жағдайлар дәлелді себептер болып табылады және оларды қандай құжаттар растай алады?
Өтінішті қалай дұрыс беру керек?
Таратылатын банк салымшысында кепілдік берілетін депозит сомасынан асатын ақша қалса не істеу керек?

Информация о выплаченных суммах гарантийного возмещения

Наименование банка Период выплаты гарантийноговозмещения Обязательства Фонда по выплате гарантийного возмещения, всего Выплачено по состоянию на 01.03.2023 г.* Исполнение обязательств Фонда по состоянию на 01.03.2023 г.**
Количество депозиторов Сумма гарантийного возмещения Кол-вообратившихся депозиторов, в т.ч.заявителей Сумма гарантийного возмещени
АО «Валют-Транзит Банк»

26.03.07-01.05.22

267 285 18 340 934 798 63 293 17 924 369 107 97,7%
АО «Казинвестбанк»

13.02.18-01.05.22

293 2 070 119 65 2 065 671 99,8%
АО «Delta Bank»

17.05.18-01.05.22

2 668 201 207 594 1 538 128 950 850 64,1%
АО «Qazaq Banki»

24.12.18–01.05.22

18 001 20 516 771 506 16 537 20 480 080 447 99,8%
АО «Эксимбанк Казахстан»

04.02.19-01.05.22

299 258 345 948 261 257 974 934 99,9%
АО «Банк Астаны»

26.01.19-01.05.22

268 457 37 581 838 730 244 352 37 508 158 035 99,8%
АО «Tengri Bank»

30.09.20-01.05.22

36 583 17 755 167 261 30 488 17 633 472 457 99,3%
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредитБанк)»

24.02.21-01.05.22

23 153 19 088 605 357 20 202 18 760 974 029 98,3%
АО «Capital Bank Kazakhstan»

03.07.21-03.07.22

47 353
1 685 182 409
42 123 1 642 171 565 97,4%
Итого


664 092 115 430 123 722 418 859 114 351 836 360 99,1%

с учетом невостребованной суммы возмещения, перечисленной в ЕНПФ на индивидуальные пенсионные счета депозиторов, не обратившихся в течение периода выплаты, и суммгарантийного возмещения, выплаченных после истечения периода выплат (по уважительным причинам)

** о сумме гарантийного возмещения