Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Нарық теңгедегі ұзақ мерзімді депозиттердің мөлшерлемелеріне түзету енгізді

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры (ҚДКБҚ) теңгелік депозиттер бойынша 2020 жылдың қараша айына ұсынылатын ең жоғары сыйақы мөлшерлемелерін бекіткендігін хабарлайды.

Қазан айына арналған мөлшерлемелермен салыстырғанда шекті мөлшерлемелерге қатысты өзгерістер ұзақ мерзімді депозиттер бойынша орын алды. Бұл мөлшерлемелер нарықтағы өзерістерге байланысты есептеледі, яғни олардың жоғарылуын немесе төмендеуін банк секторы қалыптастырады.

Сонымен 12 және 24 айға шақталған мерзімді депозиттер бойынша нарықтық мөлшерлемелердің төмендеуі нәтижесінде олар бойынша шекті мөлшерлемелер сәйкесінше 0,4 және 0,1 пайыздық тармаққа азайды. Төмендеуге қатысты бұл үрдіс банктердің дәл осы депозиттерге деген қызығушылығының төмендігін көрсетеді. Өйткені жинақ депозиттермен салыстырғанда олардың ұтқырлығы жоғары.

Бұл ретте пайыздық маржаның карантиндік шаралардың әсерінен орын алған экономикалық құлдыраудың себебінен ықтималды төмендегенін ескерер болсақ, 24 айға арналған жинақ депозиттер бойынша нарықтық мөлшерлемелердің 0,3 пайыздық тармаққа төмендеуі банктердің қор жинауда сақтанымпаздық саясатқа көшкендігін білдіреді.

Ұлттық валютадағы басқа депозиттер бойынша ұсынылатын ең жоғары сыйақы мөлшерлемелері бұрынғы деңгейінде қалды.Депозиттің санаты

Толықтырылатын депозиттер бойынша, %

Толықтырылмайтын депозиттер бойынша, %

2020 қазан

2020 қараша

2020 қазан

2020 қараша

Мерзімсіз депозиттер

9,0

9,0

9,0

9,0

Мерзімді депозиттер

3 ай

9,0

9,0

9,5

9,5

6 ай

9,0

9,0

9,5

9,5

12 ай

10,7

10,3 ▼

11,1

10,7 ▼

24 ай

9,3

9,2 ▼

9,6

9,5 ▼

Жинақ депозиттер

3 ай

10,0

10,0

10,5

10,5

6 ай

10,0

10,0

10,5

10,5

12 ай

12,3

12,3

14,0

14,0

24 ай

12,0

11,7 ▼

13,5

13,2 ▼