Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

«Заман Банк» ислам банкі» АҚ депозиттерге кепілдік беру жүйесінің тізімінен шығарылды

«Ислам банкі «Заман Банк» АҚ ислам банкі болып ерікті түрде қайта құрылуына байланысты 2017 жылдың 04 қыркүйегінде депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне қатысушы куәлігін қайтарып берді.

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Заңының 15 бабы 2 тармағы 3) тармақшасына сәйкес, «Заман банк» Ислам банкі» АҚ депозиттерге кепілдік беру жүйесіне қатысушы тізілімінен шығарылды.