Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

2018 жылы 01 қазаннан жаңа редакцияда Жеке тұлғалардың жаңадан тартылған депозитттері бойынша сыйақының максималды мөлшерлемесін анықтау және бекіту әдістемесі іске қосылады

2018 жылы 01 қазаннан жаңа редакцияда Жеке тұлғалардың жаңадан тартылған депозитттері бойынша сыйақының максималды мөлшерлемесін анықтау және бекіту әдістемесі және Міндетті күнтізбелік, қосымша және төтенше жарналарды төлеу мөлшерін және тәртібін анықтау («Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2006 жылғы 30 қазандағы (№32 хаттама) шешімімен бекітілген) мен Кепілдік берілген депозиттерді есепке алудың автоматтандырылған дерекқорының Қосылу Шартымен белгіленген «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының бірегей талаптарына сәйкестігін анықтау («Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2008 жылғы 12 желтоқсандағы (№43 хаттама) шешімімен бекітілген) ережелеріне сәйкесінше өзгерістер іске қосылады.