Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Қазан айында депозиттер бойынша ең жоғары мөлшерлемелер нарықтағы үрдістерді көрсетеді

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры 1 қазаннан 1 қарашаға дейінгі кезеңде жеке тұлғалардың депозиттерінің барлық түрлері бойынша ең жоғары ұсынылатын сыйақы мөлшерлемелерін жариялады. Барлық мәндер нарықтық деректер негізінде, тәуелсіз – жаңа әдістеме бойынша есептелген.

12,2%

 

Жаңа әдістеме бойынша есеп жеке тұлғалардың депозиттері нарықта екі айқын үрдісті көрсетті.

Біріншіден, мөлшерлемелердің төмендеуі немесе өсуі салымшылар арасында қандай жинақ және мерзімді салымдар талап етілгеніне: қандай мерзімге, толықтырумен немесе толықтырусыз екеніне байланысты. Неғұрлым талап етілетін депозиттер бойынша сыйақының шекті мөлшерлемелері жоғары болып қалады.

Екіншіден, бір мерзімге жинақ және мерзімді салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемелері арасындағы айырмашылық артты. Бұл айырмашылық қазан айындағы ең жоғары ұсынылатын мөлшерлемелерге әсер етті: мөлшерлемелер арасындағы алшақтық жинақ салымдарының пайдасына 1,8-ден 3,2 пайыздық тармақты құрайды.

Жинақ салымдарының арасында 12 айға толықтырусыз депозиттер ең танымал болып табылады. Бұл салымдарға орналастырылған айлық ақша көлемінің 46% тиесілі. Депозиттік нарықта орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 12,6%-ды құрайды. Осы мәннің негізінде осы салымдар бойынша қазан айына ұсынылатын ең жоғары сыйақы мөлшерлемесі есептелген – жылдық 13,6%.

Танымалдығы бойынша келесі – 12 айдан бастап толықтырусыз жинақ салымы: тартылған депозиттер көлеміндегі осы салымдардың үлесі 39%-ды, ал орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі – 13,1%-ды құрайды. Осылайша, қазанда осы салымдар бойынша ұсынылатын ең жоғары сыйақы мөлшерлемесі жылдық 14,1%-ды құрайды.

Қазан айында жинақ салымдары бойынша сыйақының шекті мөлшерлемелері 12 айдан бастап – 13,6%-дан жоғары болып қалады

 

Банктердегі мерзімді салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемесінің төмендеуінен кейін депозиттер бойынша ең жоғары мөлшерлемелер 6, 12 және 24 айға төмендейді.

Жинақ салымдарынан айырмашылығы, мерзімді салымдар толықтырумен ашуды қалайды. Шілде айында мерзімді салымдар арасында ең сұранысқа ие болып, бір жылға толықтырылған салымдар болды. Бұл салымдарға орналастырылған депозиттер көлемінің жартысы келді. Осы салымдар бойынша қазан айына ұсынылатын ең жоғары мөлшерлеме – жылдық 10,7%.

Мерзімсіз салымдар бойынша сыйақының шекті мөлшерлемесінің негізінде базалық мөлшерлеме жатыр. Қазіргі уақытта Қазақстан Ұлттық банкінің базалық мөлшерлемесі – 9 % болғандықтан, қазанда мерзімсіз салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемесі өзгермейді және жылдық 9,5% құрайды.

Бір айдан кейін ҚДКБҚ ағымдағы нарықтық деректер бойынша қалыптасатын 2019 жылғы 1 қарашадан 1 желтоқсанға дейінгі кезеңге ұсынылатын ең жоғары сыйақы мөлшерлемелерін хабарлайды.

30 шілдеде Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры жинақ, мерзімді және мерзімсіз салымдар бойынша сыйақының шекті мөлшерлемелерін есептеудің жаңа әдістемесіне көшкені туралы жариялады.

Енді алты айдан бастап мерзімге орналастырылатын теңгедегі жинақ және мерзімді салымдар бойынша ең жоғары ұсынылатын сыйақы мөлшерлемелері нарықтық трендтер негізінде, ал жол берілетін мерзімсіз салымдар бойынша -базалық мөлшерлеме негізінде есептеледі. Қыркүйек айынан бастап ҚДКБҚ ай сайын теңгемен салымдардың барлық түрлері бойынша ең жоғары ұсынылатын сыйақы мөлшерлемесінің кестесін жариялайтын болады. Мұндай тәжірибе АҚШ-та және Ресей Федерациясында қолданылады: сыйақы мөлшерлемелері апта сайын және ай сайын жарияланады.

Сол немесе өзге айға ұсынылатын жаңа ең жоғары сыйақы мөлшерлемелері ай сайын жарияланады және олардың қолданылуы кезеңінде салымның мерзімін ұзартуды қоспағанда, бұрын ашылған салымдарға қолданылмайды.

Шетел валютасындағы депозиттер бойынша ең жоғары ұсынылатын сыйақы мөлшерлемелері өзгерген жоқ және: