Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Қоғылов Бақыт Бектұрғанұлы «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Төрағасы болып тағайындалды, Абжанов Қуанышбек Қайратұлы Қор Төрағасының орынбасары болып тағайындалды

Қордың жалғыз акционері – ҚР Ұлттық Банкінің 2014 ж. 30 сәуіріндегі № 182 шешімімен Қор Төрағасының орынбасары қызметін атқарған Қоғылов Бақыт Бектұрғанұлы Қор Төрағасы және Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі қызметтеріне тағайындалды.