Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

2012 жылдың 09 шілдесінен бастап депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу бөлігінде «Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамына банктік және өзге де операцияларды жүргізуге берілген лицензияның қолданылуы алты ай мерзімге тоқтатылды

Депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу бөлігінде «Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамына банктік және өзге де операцияларды жүргізуге берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы

Қазақстан Республикасының банктік заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 04 шілдедегі № 211 қаулысымен жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу бөлігінде «Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамына банктік және өзге де операцияларды жүргізуге берілген лицензияның қолданылуы 2012 жылдың 09 шілдесінен бастап, алты ай мерзімге тоқтатылды.