Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

«СЕНІМ-БАНК» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің екінші деңгейдегі банктердің жарғылық және меншікті капиталдардың ең аз мөлшеріне қойылған талаптарды орындауына байланысты

«СЕНІМ-БАНК» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің екінші деңгейдегі банктердің жарғылық және меншікті капиталдардың ең аз мөлшеріне қойылған талаптарды орындауына байланысты, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің қызметін жеке тұлғалар депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу бөлігіне қойылған шектеулерді 2012 жылғы 1 тамыздан бастап жойғаны жөнінде хабардар етеді. Қазіргі уақытта «СЕНІМ-БАНК» АҚ банк және өзге де операциялар мен бағалы кағаздар нарығында қызмет жүргізуге берілген лицензиясына сәйкес банк қызметтерін толығымен жүзеге асырады.»