Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

«Ситибанк Казахстан» Акционерлік қоғамына жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау және банк шоттарын ашу

«Ситибанк Казахстан» Акционерлік қоғамына жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау және банк шоттарын ашу, шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде банк және өзге операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын жаңарту туралы.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасының 2013 жылғы 23 қыркүйектегі № 243 қаулысына сәйкес «Ситибанк Казахстан» Акционерлік қоғамына жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау және банк шоттарын ашу, шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде банк және өзге операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуы жаңартылды.