Депозиттерді қабылдау және жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу бөлігінде «RBS (Kazakhstan)» ЕБ» акционерлік қоғамына банктік және өзге де операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүргізуге берілген лицензияның қолданылуын бір ай м

Депозиттерді қабылдау және жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу бөлігінде «RBS (Kazakhstan)» ЕБ» акционерлік қоғамына банктік және өзге де операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүргізуге берілген лицензияның қолданылуын бір ай м

«Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген талаптарды жүйелі түрде бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 11 қарашадағы №259 қаулысы бойынша жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу бөлігінде «RBS (Kazakhstan)» ЕБ» акционерлік қоғамына банктік және өзге де операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүргізуге берілген лицензияның қолданылуы бір ай мерзімге тоқтатылды.