Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ депозиттерге кепілдік беру жүйесіне кірді

2014 ж. 24 ақпанда «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ-на банктік және өзге де операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүргізуге, соның ішінде жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу бөлігінде лицензия берілді.