Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

«Астана-финанс» банкі» депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне кірді

«Астана-финанс» банкі» АҚ-на банктік және өзге операцияларды жүргізуге, соның ішінде жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу бөлігінде лицензия берілді.