Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 25.12.2014 ж. № 6 шешімімен жеке тұлғалардың шетел валютасында жаңадан тартылған депозиттері бойынша ең жоғарғы сыйақы мөлшерлемелері 4%-дан 3%-ға дейін төмендетілді, жеке тұлғалардың

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 25.12.2014 ж. № 6 шешімімен жеке тұлғалардың шетел валютасында жаңадан тартылған депозиттері бойынша ең жоғарғы сыйақы мөлшерлемелері 4%-дан 3%-ға дейін төмендетілді, жеке тұлғалардың ұлттық валютада жаңадан тартылған депозиттері бойынша ең жоғарғы сыйақы мөлшерлемелері бұрынғы қалпында – 10 % мөлшерінде қалдырылды. Бұл шешім жеке тұлғалардың барлық депозиттері үшін 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.