«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпарат

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпарат

2015 жылдың 16 маусымында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан әрі – Қор) акциялар шығарылымы проспектісіне Қордың Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілуіне байланысты тиісті өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттік тіркеуден өтті. Қор акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Акционерінің 2015 жылдың 26 мамырдағы №199 «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне сәйкес енгізілді. Бұл өзгерістер мен толықтырулар, әсіресе, Қордың арнайы резервін қалыптастыру, Қормен ақпаратты ашу тәртібін, сондай-ақ Қор органдарының өкілеттіктерін анықтайды, Қорда ішкі аудит қызметін құрайды.