Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ақпарат

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Акционерінің 2015 жылдың 31 желтоқсандағы №208 (бұдан әрі – Қор) шешімімен Қордың Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.