Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат

Акционердің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №207 шешімімен «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері Қожахметов Қуат Бәкірұлының, Бөбеев Мұхтар Сапарәліұлының, Досмұхамбетов Нұркен Мұхаметкәрімұлының, Раева Роза Елізбайқызының өкілеттіктері уақытынан бұрын тоқтатылып, Акционердің өкілдері ретінде «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері болып келесі тұлғалар сайланды: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Пірматов Ғалымжан Олжайұлы, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі зерттеулер және стратегиялық талдау департаментінің директоры Тутушкин Виталий Алексеевич, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі методологияны бакылау және қадағалау департаментінің директоры Әбдірахманов Нұрлан Алмасұлы.