Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Жеке тұлғалардың жаңадан тартылған депозиттері бойынша келесідей ең жоғарғы сыйақы мөлшерлемелері (Қормен ұсынылатын)

 «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (30.12.2015 ж. № 7 хаттама) жеке тұлғалардың жаңадан тартылған депозиттері бойынша келесідей ең жоғарғы сыйақы мөлшерлемелері (Қормен ұсынылатын) бекітілді:

Сыйақының номиналды жылдық мөлшерлемесі, теңгемен – 14%
Сыйақының номиналды жылдық мөлшерлемесі,  шетел валютасымен – 2%

Бекітілген сыйақы мөлшерлемесінің қолданылуы 2016 жылдың 1-ақпанынан бастап  Қордың Директорлар Кеңесінің және/немесе Акционерінің талабымен депозит нарығының конъюнктурасының күрт өзгеруі жағдайында қайта қарастыру құқығымен енгізіледі.