Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап жеке тұлғалардың салымдары бойынша ең жоғары сыйақы мөлшері, Директорлар кеңесі бекіткендей және ҚДКБҚ депозиттерге кепілдік беру жүйесінде ұсынылатын қатысушы банктерде сақтаудың номиналды мөлшерлемелері болмайды, ал жылд

ҚДКБҚ Директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген өзгерістер мен толықтырулар туралы ҚДКБҚ-ның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең жоғары сыйақы мөлшері жеке тұлғалардың салымдары бойынша, Директорлар кеңесі бекіткен және ҚДКБҚ ұсынатын кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктерде депозиттерді сақтаудың номиналды мөлшерлемелері болмайды, ал жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемелері болады (әрі қарай – ЖТСМ).

Осылайша, 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап ұсынатын ең жоғары сыйақы мөлшері жеке тұлғалардың ұлттық валютадағы салымдар бойынша 14% мөлшерінде, шетел валютасындағы салымдар бойынша 2 % ЖТСМ-ге қарасты. Бұл ретте, номиналды сыйақы мөлшерлемесі стандартты салымдармен және ұлттық валютадағы ай сайынғы капиталдандыру сыйақысы қандай да бір қосымша төлемдер құрауы 13,2% - ға өсті.

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры (КДКБҚ) – екінші деңгейдегі банктер салымшыларының құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін 1999 жылы құрылған Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің еншілес ұйымы.

ҚДКБҚ банк қызметі мәжбүрлеп тоқтатқан жағдайда банк шоттарының барлық түрлерінде орналастырылған жеке тұлғалардың ақшалай қаражаттарын қайтару бойынша (соның ішінде жинақтаушы, ағымдағы және карта-шоттардағы) депозиттерге кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктердің міндеттемелеріне кепілдік береді. Қазіргі таңда 33 банкі депозиттерге кепілдік беру жүйесінің қатысушылары болып табылады.

ҚДКБҚ кепілдігі жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің барлық салымдарына таралады, сондай-ақ ұлттық валютадағы депозиттер бойынша кепілдіктің ең жоғарғы сомасы 10 000 000 (он миллион) теңгені, шетелдік валютадағы депозиттері бойынша 5 000 000 (бес миллион) теңгені бір банкі бойынша бір салымшыға шаққанда (банкті мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күніндегі баламасында) құрайды.

Қосымша ақпарат www.kdif.kz ҚДКБҚ ресми интернет-сайтында қолжетімді

Мамандар кеңестерін 8 8000 80 10 20 телефон шалу арқылы алуға болады (қоңырау шалу тегін)