Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңның талаптарды орындамағаны үшін:

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңның талаптарды орындамағаны үшін:

- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 22 шілдедегі №93 қаулысы бойынша жеке тұлғалардың депозиттерін  қабылдау, банк шоттарын ашу бөлігінде «ТАИБ Қазақ Банкі» Еншілес Банкі акционерлік қоғамына ұлттық және шетел валютасында банктер жүзеге асыратын банктік және өзге де операцияларды жүргізуге берілген лицензияның қолданылуы үш ай мерзімге тоқтатылды;

- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 22 шілдедегі №92 қаулысы бойынша жеке тұлғалардың депозиттерін  қабылдау, банк шоттарын ашу бөлігінде «СЕНІМ-БАНК» акционерлік қоғамына банктік және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге берілген лицензияның қолданылуы үш ай мерзімге тоқтатылды.