Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

2012 жылдың 1 қарашасынан бастап жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу бөлігінде және заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау және шоттарын ашу бөлігінде «ТАИБ Қазақ Банкі» Еншілес банкі акционерлік қоғамына ұлттық және ше

Қазақстан Республикасының банктік заңнамасының талаптарын орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 29 қазандағы №331 қаулысы бойынша (жеке тұлғалардың банк шоттарын жабу жағдайларын қоспағанда) жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу бөлігінде және заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау және шоттарын ашу бөлігінде «ТАИБ Қазақ Банкі» Еншілес банкі акционерлік қоғамына ұлттық және шетел валютасында банктер жүзеге асыратын банк және өзге операцияларды жүргізуге берілген лицензияның қолданылуы 2012 жылдың 1 қарашасынан бастап алты ай мерзімге тоқтатылды.