Контрастты ауыстыру
Нашар көретіндерге арналған нұсқа Әдеттегі нұсқа

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының байланыс орталығы:

1460

(Қазақстан бойынша ұялы және қалалық телефондардан тегін)

Корпоративтік басқару

 

Акционер

Қордың жалғыз акционері (құрылғанынан бастап) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі болып табылады (орналасқан жері: 050040, Алматы қ-сы, Көктем-3 ықшам ауданы, 21-үй).

Қазақстан Республикасының заңнамасы және Қор Жарғысымен жалпы акционерлер жиналысының (акционерінің) құзыреттеріне жатқызылған барлық мәселелер бойынша шешімдер бекітілген тәртіпте мұндай шешімдерді қабылдауға құқылы Қордың жалғыз акционерінің лауазымды тұлғасымен қабылданады.

Жалғыз акционердің құзырындағы мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Есжан Амантайұлы Біртановқа берілген.

 

Директорлар кеңесі

Қордың директорлар кеңесі Қор қызметіне оның Жарғысына сәйкес жалпы басшылық жүргізеді, алайда жалғыз акционердің ерекше құзырына жатқызылған мәселелерді шешуден басқа.

Қор директорлар кеңесі оның Төрағасынан және Директорлар кеңесінің екі мүшесінен тұрады, бір тәуелсіз директор мен Қор Төрағасын қоса алғанда.

Қор директорлар кеңесінің құрамына келесі тұлғалар кіреді:

Смоляков Олег Александрович Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары
Директорлар кеңесінің Төрағасы
Қосымша мәліметтер Скрыть дополнительные сведения

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі туралы мәліметтер

  Басшы лауазымды немесе өзге де негізгі қызметті Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі қоса атқаратын басқа заңды тұлғаның атауы Басшы лауазымның атауы Басқа заңды тұлғадағы негізгі өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпарат
1 «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамы Акционер өкілі Акционер функцияларын атқару
2 «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы Акционер өкілі Акционер функцияларын атқару
3 «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» акционерлік қоғамы Акционер өкілі Акционер функцияларын атқару
4 «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» акционерлік қоғамы Акционер өкілі Акционер функцияларын атқару
5 «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Оқу орталығы» акционерлік қоғамы Акционер өкілі Акционер функцияларын атқару
6 «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметін қамтамасыз ету орталығы» акционерлік қоғамы Акционер өкілі Акционер функцияларын атқару
7 «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің Төрағасы міндеттерін атқару
Тутушкин Виталий Алексеевич
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ақша-кредит саясаты департаментінің директоры
Баймағамбетов Ақылжан Мәлікұлы 
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Төрағасы
Қарақұсов Фархад Сергеевич
Тәуелсіз директор 
Тәжияқов Бисенғали Шамғалиұлы
Тәуелсіз директор
Қосымша мәліметтерСкрыть дополнительные сведения
  Басшы лауазымды немесе өзге де негізгі қызметті Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі қоса атқаратын басқа заңды тұлғаның атауы Басшы лауазымның атауы Басқа заңды тұлғадағы негізгі өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпарат
1 «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Тәуелсіз директор, директорлар Кеңесінің мүшесі Тәуелсіз директор, директорлар Кеңесінің мүшесі функцияларын атқару

 

Директорлар кеңесінің комитеттері

Аса маңызды мәселелерді қарау және Қор Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қор Директорлар кеңесінің жанында келесі комитеттер құрылған:

 • Стратегиялық жоспарды әзірлеу, тәуекелдерді басқару бойынша Директорлар кеңесінің комитеті (Стратегиялық комитет);
 • Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеті (Кадрлар комитеті);
 • Ішкі аудит сұрақтары бойынша Директорлар кеңесінің комитеті (Аудиторлық комитет).

Атқарушы орган

Қордың ағымдағы қызметіне оның атқарушы органы басшылық етеді. Жеке – дара атқарушы органы болып Қордың Төрағасы Қоғылов Бақыт Бектұрғанұлы табылады.

Ішкі аудитор

Қордың қаржы-шаруашылық қызметін бақылауын Ішкі аудитор жүзеге асырады, ол тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

Консультативтік кеңес

Консультативтік кеңес депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктердің мүдделерін ұсынатын Қордың алқалы консультативті – кеңес беруші органы болып табылады.

Консультативтік кеңестің негізгі мақсаттары

 • Қазақстан Республикасының депозитерге міндетті кепілдік беру жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттары бойынша ұсыныстарды оның қатысушыларының пікірлерін қоса алғанда дайындау және қарау
 • Қосылу шартына, Міндетті күнтізбелік, қосымша және төтенше жарналарды төлеу мөлшерін және тәртібін анықтау ережесіне және Қордың басқа актілеріне өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын Қор Директорлар кеңесіне ұсынбас бұрын алдын-ала қарау
 • Қордың директорлар Кеңесіне мерзімді негізінде шығарылатын жеке тұлғалардың қайта тартылған депозиттері сыйақы ставкаларын ең жоғары мөлшерін алдын-ала қарау
 • Қосылу шарты шегінде өз міндеттемелерін Қазақстан Республикасының депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктерімен орындау кезінде туындауы мүмкін түсініспеушіліктерді, дәлсіздіктер мен қайшылықтарды жою жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу
 • Қатысушы банктерімен орындамаудың мүмкін жағдайларын алдын-алу бойынша кеңестерді анықтап алу, соның ішінде Қосылу шартымен қарастырылған жарналар мен айыппұлдарды төлеу жөнінде

Консультативтік кеңес қызметін оның Төрағасы басшылық етеді. Консультативтік кеңестің Төрағасы жалпы басшылық етеді, отырыстарды (кажетінше) шақырады, хаттамаларға қол қояды және оның алдында есеп береді. Консультативтік кеңес Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын отырыстағы Консультативтік кеңес мүше банктердің өкілдері арасынан сайланатын Төраға орынбасары атқарады.

Консультативтік кеңес құрамы

ККонсультативтік кеңес дауыс беру (ашық құпия және (немесе) қосымша) нәтижелері бойынша сайланатын депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне 12 қатысушы банктерден құралады, сондай-ақ ол Консультативтік кеңестің есепті жылдағы қорытынды отырысында барлық қатысушы банктердің тең құқылы қатысу қағидасына негізделген. Консультативтік кеңеске қатарына жеке тұлғалардың депозиттерін үлесі 1% кем нарығын қатарына жататын екі банк кіруі тиіс. Консультативтік кеңес құрамы бір жыл мерзімге Қор Төрағасы шешімімен бекітіледі және жыл сайын қайта сайланады. Сондай-ақ, Консультативтік кеңестің құрамына толыққанды мүшесі ретінде «Қазақстан қаржыгерлерінің Қауымдастығы» заңды тұлғалар Бірлестігі кіреді. 

Консультативтік кеңестің 2019 жылғы құрамы

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 


Корпоративтік оқиғалардың күнтізбесі

Мерзімі Күні Корпоративтік оқиғаның атауы
2016 Ақпан 12/02/2016 Қор Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер
19/02/2016 Қор Директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер
Наурыз 29/03/2016 Акционермен қабылданған шешімдер жөніндегі ақпаратты ашу тәртібі туралы акционер шешімі
Сәуір 22/04/2016 Жарғылық капиталды ұлғайту туралы акционер шешімі
22/04/2016 Акцияларды орналастыру туралы акционер шешімі
26/04/2016 Директорлар кеңесі туралы акционер шешімі
Мамыр 17/05/2016 Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу
17/05/2016 Өкілетті органның акциялар шығарылымы проспектісіне енгізілген өзгерістерді тіркеуі
Маусым 16/06/2016 Жылдық қаржылық есептілікті бекітуі туралы акционер шешімі
Шілде 27/07/2016 Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы акционер шешімі
Тамыз 19/08/2016 Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін уақытынан бұрын тоқтату туралы акционер шешімі
Қыркүйек 29/09/2016 Акционер шешімдері туралы акпаратты ашу Тәртібіне өзгерістер  енгізу  туралы акционер шешімі
Желтоқсан 22/12/2016 Жарғыға өзгерістер енгізу туралы акционер шешімі
2017

Ақпан 07/02/2017 Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорын сайлау туралы акционер шешімі
Наурыз 27/03/2017 Жарғыға өзгеріс енгізу туралы акционер шешімі
Қараша 24/11/2017 Аудиторлық ұйымның анықталуы туралы Акционердің шешімі
28/11/2017 «ҚДКБҚ»АҚ негізгі құралдар объектілерін, материалдық емес активтердің, тауарлық-материалдық қорлар мен шаруашылық қызметінің бойынша дебиторлық берешек баланстан шығарылғаны және есептен шығару туралы ережесі жою туралы акционердің шешімі
Желтоқсан 11/12/2017  Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы акционердің шешімі
15/12/2017  Қоғамның акцияларын ораналастыру туралы директорлар Кеңесінің шешімі
29/12/2017

Қордың жарғылық капиталын толтыру туралы Акционер шешімі Қордың шығындар есебінен

2018 Қантар 23/01/2018

Тәуелсіз директорлары – директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы және өтемақы төлеу Ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекіту туралы акционердің шешімі

25/01/2018

Біржолғы сыйақы төлеу туралы акционердің шешімі

Ақпан 07/02/2018

Банк - агентті таңдау туралы конкурс қорытындылары бекіту туралы директорлар Кеңесінің шешімі

27/02/2018

Банк - агентті таңдау туралы конкурс қорытындылары бекіту туралы директорлар Кеңесінің шешімі

Мамыр 16/05/2018

Жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы акционердің шешімі

Тамыз 02/08/2018

Қор Төрағасы, директорлар Кеңес мүшесі туралы Акционердің шешімі

10/08/2018

Акционердің шешімдерін жою туралы Акционердің шешімі

Қараша 06/11/2018

Банк-агентті таңдау туралы конкурс қорытындылары бекіту туралы директорлар Кеңесінің шешімі

Желтоқсан 10/12/2018

Банк-агентті таңдау туралы конкурс қорытындылары бекіту туралы директорлар Кеңесінің шешімі

10/12/2018 Банк-агентті таңдау туралы конкурс қорытындылары бекіту туралы директорлар Кеңесінің шешімі
2019   Ақпан 14/02/2019 Ережеге өзгерісті бекіту туралы Акционердің шешімі
Мамыр 14/05/2019 Қор Төрағасы, директорлар Кеңес мүшесі туралы Акционердің шешімі
31/05/2019 Жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы акционердің шешімі
Маусым 17/06/2019 Директорлар кеңесі туралы акционердің шешімі
Қыркүйек 18/09/2019  Аудиторлық ұйымның анықталуы туралы Акционердің шешімі

 

Біз Cізге қоңырау шаламыз
Рахмет, жолданды!
Біздің маман жуық арада
Сізбен хабарласады!